Награди

          През месец май 2008 г. Съюзът на собствениците – Слънчев бряг бе удостоен с изключително престижната международна награда “INTERNDTIONDL QUALITY SUMMIT AWARD” – за активно рекламиране и популяризиране на страната ни в чужбина. Наградата, в категория GOLD, бе присъдена на Съюза на собствениците – Слънчев бряг от международната организация “BID – BUSINESS INITIATIVE DIRECTIONS” със седалище в Мадрид на базата на световно маркетингово проучване в областта на бизнеса, качеството и иновационната политика.

          Наградите в тези категории се дават от лидери на лидери, спонсорират се от 17 световни медии и са ориентирани към промените и насоките на глобалните пазари, иновациите, технологиите, новите продукти, финансите и рекламата. Всяка година организацията провежда свои конгреси  в Париж, Лондон, Мадрид, Женева, Франкфурт или Ню Йорк, където компании от над 93 държави дават своите предложения за Годишни международни награди. През месец май 2008г. Съюзът на собствениците – Слънчев бряг получи официална покана от организаторите за церемонията по връчването на наградите, която беше на 25 и 26 май в Ню Йорк. Съюзът на собствениците – Слънчев бряг не успя да присъства лично на церемонията, но самият факт, че бе част от този изключително престижен форум и на страниците на световните медии, бе достатъчно огромно признание и доказателство за активната ни дейност в полза на българския туризъм и България.Хотел в слънчев бряг