Направления и дейности

Основните направления в дейността на Съюз на собствениците – Слънчев бряг са регламентирани в Устава на сдружението – Чл. 6, ал. от 1 до 10 и Чл. 7, ал. от 1 до 10. > Устав    
Условията за членство, правата и задълженията на членовете на Съюз на собствениците – Слънчев бряг са регламентирани в Устава на сдружението – Чл. 8,9,10,11,12,13,14 и 15. > Устав Съгласно решение на общото събрание на Съюза на собствениците от 26.05.2017г., размерът на годишния членски внос се определя по следния начин:
  • За редовни членове – 2.00 лв. на легло / съответно на стол / за хотелските комплекси и ресторантите, но не по-малко от 650 лв годишно
  • За асоциираните членове – 650 лв годишно
  • За нови членове – първоначална встъпителна вноска от 100 лв


Хотел в слънчев бряг