Учредение и цели на сдружението

 

УЧРЕДЯВАНЕ И ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ” – СЛЪНЧЕВ БРЯГ Е ПРЕДСТАВИТЕЛНА, ПРОФЕСИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ХОТЕЛИ, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ, РЕСТОРАНТИ И АТРАКЦИОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ. ТЯ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1998г. И ОТ СВОЯ СТРАНА Е ЧЛЕН НА “БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ”, КОЯТО Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА НА НАЦИОНАЛНО НИВО.

“СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ” – СЛЪНЧЕВ БРЯГ наброява в своя числен състав 100 фирми - членове, които са собственици на хотели, хотелски комплекси, ресторанти и атракциони на територията на к.к. Слънчев бряг.

Основните цели на сдружението се характеризират по следния начин:

  • да представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и институции

  • да съдейства за насърчаване, подпомагане и защита на интересите на своите членове във връзка с тяхната дейност

  • да популяризира постиженията на своите членове в страната и чужбина

  • да подпомага своите членове чрез осигуряване на информация при реализиране на инвестиционни програми

  • да създава и поддържа делови контакти със сродни организации в страната и в международен мащаб

  • да осигурява участие на своите членове в български и международни туристически борси и изложения, работни срещи, семинари, международни програми за развитие на бизнеса, хотелиерството и ресторантьорството

  • да повишава професионалния имидж на Съюза на собствениците в публичното пространство и да лобира в защита интересите на туризма и туристическата индустрия в икономически среди

Дейността на Съюза на собствениците – Слънчев бряг включва още общо представителство на хотелиерския и ресторантьорски бранш в к.к. Слънчев бряг пред местните държавни органи и институции, пред национални и международни неправителствени организации и лобиране на интересите на собствениците пред органите на властта.

Организационната структура на сдружението включва:

  • Общо събрание – върховен орган на сдружението

  • Управителен съвет – управителен орган на сдружението

  • Контролен съвет – контролен орган на сдружението

 Хотел в слънчев бряг