Органи на управление

 

 
ПЛАМЕН КОПЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Биография
 
ЕЛЕНА ИВАНОВА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Биография
 
ЕМИЛ ДИМИТРОВ 
ЧЛЕН НА УС
 
ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ 
ЧЛЕН НА УС
Биография
 
ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ЧЛЕН НА НА УС
Биография
 
ТЕОДОР ПАСТАРМАДЖИЕВ
ЧЛЕН НА УС
 
ИРИНА КЪНЧЕВА
ЧЛЕН НА УС
Биография
 
ИВАН ДИМОВ
ЧЛЕН НА УС
 
МИХАИЛ ПОПОВ
ЧЛЕН НА УС
 
РОЗАЛИНА КОЛЕВА 
ЧЛЕН НА УС
 
ЦВЕТАН ИВАНОВ 
ЧЛЕН НА УС
Биография
 

 

 

 
АНГЕЛ ПЕПЕЛЕШЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС
 
ИЛИЯ ИЛИЕВ 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС
 
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС
 
СВЕТЛАНА АТАНАСОВА
ЧЛЕН НА КС
 
ВЕСЕЛИН МАРИНОВ 
ЧЛЕН НА КС
 
ЯНЧО ПАРУШЕВ 
ЧЛЕН НА КС
 
ХРИСТО ЧАПКЪНОВ
ЧЛЕН НА КС
 
НИКОЛА ПЕТРОВ 
ЧЛЕН НА КС
Биография
 
ГЕОРГИ КОНЯРОВ
ЧЛЕН НА КС
 
ТОЛИЯНА ГРАДИНАРОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – СЛ. БРЯГ 
Биография
 

 Хотел в слънчев бряг