Връзки към институции

 

Mинистерство на икономиката, енергетиката и транспорта
Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на външните работи
Министерство на финансите
Министерство на околната среда и водите
Министерство на културата

Министерство на туризма

НАП
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ДНСК
РДНСК
Комисия за защита на потребителите
Областна администрация Бургас
Община - Несебър
РЗИ - Бургас
Инспекция по труда гр.Бургас
Летище Бургас

 

Българска туристическа камара
Българска асоциация на туристическите агенции
Съюз на собствениците на „Златни пясъци”
Бургаска регионална туристическа камара
Българско Сдружение Син Флаг

 

Бургаска регионална туристическа асоциация

 Хотел в слънчев бряг