Работни групи

РАБОТНИ  ГРУПИ

 

НА УС НА СНЦ „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ”- СЛЪНЧЕВ БРЯГ

 

Работните групи са формирани на регионален принцип:

 

 1. Работа с местните и регионални общински и държавни институции и НПО –та, включваща участия в работни срещи, конференции, семинари и т.н.: Областна администрация – Бургас, Община Бургас, ОД на МВР Бургас, ОУ ПБЗН Бургас, Агенция по заетостта Бургас, Летище Бургас, ТИК Бургас, Община Несебър, Общински съвет Несебър, РПУ Несебър, ОУ ПБЗН Несебър, Слънчев бряг АД, местни туристически сдружения и НПО-та и други, опериращи своята дейност на територията на региона.

 

 1. Ирина Кънчева
 2. Теодор Пастармаджиев
 3. Розалина Колева
 4. Иван Димов
 5. Цветан Иванов

 

 1. Работа с всички национални държавни институции и ведомства,национално представени НПО –та и браншови организации: Правителство на РБългария, Народно събрание, Министерство на туризма и всички министерства, дирекции, агенции и т.н. имащи отношение към туристическата индустрия на национално ниво. Работа по законопроекти.

 

 1. Пламен Копчев
 2. Елена Иванова
 3. Емил Димитров
 4. Лъчезар Тодоров
 5. Георги Николов
 6. Михаил Попов

 

 

 

 Хотел в слънчев бряг